სამგზავრო გადაყვანები

მოძრაობის საერთო განრიგი

მატარებლების განრიგი
# მატ.# დანიშნულება გასვლა ჩასვლა გამოსვლა ჩამოსვლა შენიშვნა
საერთაშორისო მატარებლები
1 371/372 თბილისი – ერევანი 20:20 6:55 9:30 PM 7:31
დღეგამოშვებით  (29, 31, 3, 5)
ჩქარი მატარებლები
2 12/11 თბილისი-ოზურგეთი 8:45 17:24 8:55 17:17 ყოველდღიური
3 18/17 თბილისი-ქუთაისი 8:45 14:35 11:55 17:17 მოძრაობს მატ.#12/11-ით სადგ. რიონამდე
4 802/801 თბილისი-ბათუმი 8:00 13:08 17:20 22:21 Stadler-kiss                        ყოველდღიური
5 804/803 თბილისი-ბათუმი 17:05 22:13 8:10 13:11 Stadler-kiss                        ყოველდღიური
6 812/811 თბილისი-ბათუმი 00:30 05:38 00:15 05:16 Stadler-kiss                        ყოველდღიური
7 870/869 თბილისი-ზუგდიდი 8:20 14:21 17:20 23:20 ყოველდღიური
8 874/873 თბილისი-ფოთი 17:25 22:59 7:20 13:00 ყოველდღიური
A სამგზავრო ელ. მატარებლები
9 618/617 თბილისი-ბორჯომი 6:35 10:53 16:35 21:01 ყოველდღიური
10 686/685 თბილისი-ბორჯომი 18:35 22:53 5:50 10:16 ყოველდღიური
11 682/681 ქუთაისი-ბათუმი 5:40 10:02 19:15 23:32 ყოველდღიური
12 684/683 ქუთაისი-ბათუმი 16:45 20:55 8:25 12:37 ყოველდღიური
13 613/614 ბათუმი-ოზურგეთი 21:35 23:48 6:00 8:07 ყოველდღიური
14 633/634 ქუთაისი I-საჩხერე 6:05 9:27 10:10 13:35 ყოველდღიური
Aსაგარეუბნო ელ. მატარებლები
15 6413/6414 თბილისი-გარდაბანი 7:10 8:13 8:25 9:32 ყოველდღიური
16 6415/6416 თბილისი-გარდაბანი 19:00 20:05 20:20 21:26 ყოველდღიური
17 6418/6417 ხაშური-ზესტაფონი 17:05 19:16 6:50 8:57 ყოველდღიური
18 6446/6445 ხაშური-ზესტაფონი 6:40 8:51 17:15 19:25 ყოველდღიური