სამგზავრო გადაყვანები

მოძრაობის საერთო განრიგი

 მატარებლების განრიგი 

# მატ.# დანიშნულება გასვლა ჩასვლა გამოსვლა ჩამოსვლა შენიშვნა

საერთაშორისო მატარებ

1 37/38 თბილისი-ბაქო 20:35 7:30 23:15 10:35 ყოველდღიური
2 371/372 თბილისი-ერევანი 20:20 06:55 21:30 07:35 დღეგამოშვებით

ღამის სამგზავრო მატარებელი

3 602/601 თბილისი-ზუგდიდი 21:45 6:05 22:15 6:37 ყოველდღიური
4 654/653 თბილისი-ოზურგეთი 21:45 6:25 21:35 6:37 მოძრაობს მატ.#602/601-ით სადგ. სამტრედიამდე

დღის და ღამის ჩქარი მატარებლები

5 12/11 თბილისი-ოზურგეთი 9:00 17:10 9:05 17:30 ყოველდღიური
6 18/17 თბილისი-ქუთაისი 9:00 14:30 12:15 17:30 მოძრაობს მატ.#12/11-ით სადგ. რიონამდე
7 802/801 თბილისი-ბათუმი 8:00 13:00 18:00 23:00 Shtadler-kiss                        ყოველდღიური
8 804/803 თბილისი-ბათუმი 17:35 22:35 7:55 12:55 Shtadler-kiss                        ყოველდღიური
9 812/811 თბილისი-ბათუმი 0:45 5:55 0:50 5:55 Shtadler-kiss                        დღეგამოშვებით
10 870/869 თბილისი-ზუგდიდი 8:10 13:38 18:15 23:55 ყოველდღიური
11 872/871 თბილისი-ფოთი 8:30 13:46 18:30 23:40 ,,
12 874/873 თბილისი-ფოთი 17:50 22:56 8:25 13:35 ,,

სამგზავრო და საგარეუბნო ელ. მატარებლები

ა. სამგზავრო ელ. მატარებლები

13 606/605 თბილისი-ნიქოზი 18:30 21:45 5:40 9:10 ყოველდღიური
14 611/612 თბილისი-სადახლო 17:10 19:28 4:55 7:15 ,,
15 613/614 ბათუმი-ოზურგეთი 18:20 20:25 7:55 10:00 ,,
16 618/617 თბილისი-ბორჯომი 6:40 10:50 16:45 21:10 ,,
17 633/634 ქუთაისი I-საჩხერე 5:30 8:55 10:10 13:30 ,,
18 635/636 ქუთაისი I-საჩხერე 16:10 19:35 20:05 23:25 ,,
19 677/678 ქუთაისი I-თბილისი 4:55 10:15 15:50 20:55 ,,
20 684/683 ქუთაისი-ბათუმი 17:50 21:52 8:15 12:10 ,,
21 686/685 თბილისი-ბორჯომი 16:15 20:25 7:05 11:30 ,,
22 698/697 ქუთაისი-ზუგდიდი 13:45 17:06 8:00 11:20 ,,

ბ. საგარეუბნო ელ. მატარებლები

23 6314/6313 ქუთაისი 1-სამტრედია 6:35 7:46 8:00 9:15 ყოველდღიური
24 6323/6324 ქუთაისი 1-ტყიბული 9:25 12:20 13:05 16:26 ,,
25 6325/6326 ქუთაისი 1-ტყიბული 18:15 21:10 5:30 8:51 ,,
26 6372/6371 ქუთაისი 1-წყალტუბო-ქუთაისი 11 5:55 7:48 8:00 8:48 ,,
27 6374/6373 ქუთაისი 11-წყალტუბო 9:10 9:58 10:10 10:58 ,,
28 6376/6375 ქუთაისი 11-წყალტუბო 15:00 15:48 16:00 16:48 ,,
29 6378/6377 ქუთაისი 11-წყალტუბო-ქუთაისი 1 17:20 18:08 18:20 20:10 ,,
30 6413/6414 თბილისი-გარდაბანი 7:00 8:03 8:25 9:32 ,,
31 6415/6416 თბილისი-გარდაბანი 18:55 20:00 20:25 21:32 ,,
32 6446/6445 ხაშური-ზესტაფონი 8:05 10:22 11:00 13:25 ,,
33 6448/6447 ხაშური-ზესტაფონი 13:55 16:12 17:12 19:20 ,,
34 6467/6468 ბორჯომი-ბაკურიანი 7:15 9:40 10:00 12:23 ,,
35 6469/6470 ბორჯომი-ბაკურიანი 10:55 13:21 14:15 16:32 ,,
36 6603/6604 თბილისი-აეროპორტი 7:50 8:25 8:35 9:10 ,,
37 6607/6608 თბილისი-აეროპორტი 16:55 17:30 17:40 18:15 ,,