სამგზავრო გადაყვანები

მოძრაობის საერთო განრიგი

 მატარებლების განრიგი 

# მატ.# დანიშნულება გასვლა ჩასვლა გამოსვლა ჩამოსვლა შენიშვნა

საერთაშორისო მატარებლები

1 37/38 თბილისი-ბაქო 20:35 8:50 20:40 8:55 ყოველდღიური
2 201/202 ბათუმი-ერევანი   15:40PM 07:25 15:30 07:10 ყოველდღიური

ღამის სამგზავრო მატარებელი

3 602/601 თბილისი-ზუგდიდი 21:45 6:05 22:15 6:25 ყოველდღიური
4 654/653 თბილისი-ოზურგეთი 21:45 6:20 21:35 6:25 მოძრაობს მატ.#602/601-ით სადგ. სამტრედიამდე

დღის და ღამის ჩქარი მატარებლები

5 12/11 თბილისი-ოზურგეთი 9:00 17:10 9:05 17:25 ყოველდღიური
6 18/17 თბილისი-ქუთაისი 9:00 14:30 12:25 17:25 მოძრაობს მატ.#12/11-ით სადგ. რიონამდე
7 802/807 თბილისი-ბათუმი 8:00 13:00 17:10 22:05 Stadler-kiss                   ყოველდღიური
8 804/811 თბილისი-ბათუმი 17:35 22:35 0:45 5:49 Stadler-kiss                        ყოველდღიური
9 806/805 თბილისი-ბათუმი 6:30 11:45 14:20 19:35 Stadler-kiss                        ყოველდღიური
10 808/801 თბილისი-ბათუმი 10:30 15:30 18:00 23:00 Stadler-kiss                        ყოველდღიური
11 812/803 თბილისი-ბათუმი 0:35 5:55 7:55 12:50 Stadler-kiss                        ყოველდღიური
12 852/851 თბილისი-ბათუმი 8:50 14:31 19:15 0:40 ყოველდღიური
13 870/869 თბილისი-ზუგდიდი 8:10 13:45 18:15 23:55 ყოველდღიური
14 872/871 თბილისი-ფოთი 8:30 13:30 18:30 23:38 ყოველდღიური
15 874/873 თბილისი-ფოთი 17:50 22:52 9:00 14:20 ყოველდღიური

სამგზავრო და საგარეუბნო ელ. მატარებლები

ა. სამგზავრო ელ. მატარებლები

16 606/605 თბილისი-ნიქოზი 18:25 21:40 5:40 9:10 ყოველდღიური
17 611/612 თბილისი-სადახლო 17:10 19:28 4:55 7:15 ,,
18 613/614 ბათუმი-ოზურგეთი 18:35 20:37 7:55 10:00 ,,
19 618/617 თბილისი-ბორჯომი 6:40 10:45 16:45 21:10 ,,
20 633/634 ქუთაისი 1-საჩხერე 5:30 8:55 10:10 13:30 ,,
21 635/636 ქუთაისი 1-საჩხერე 16:05 19:25 20:05 23:25 ,,
22 677/678 ქუთაისი 1-თბილისი 4:55 10:10 15:35 20:35 ,,
23 684/683 ქუთაისი-ბათუმი 17:50 21:52 8:15 12:20 ,,
24 686/685 თბილისი-ბორჯომი 16:15 20:20 7:05 11:35 ,,
25 698/697 ქუთაისი-ზუგდიდი 13:45 17:05 8:00 11:25 ,,

ბ. საგარეუბნო ელ. მატარებლები

26 6314/6313 ქუთაისი 1-სამტრედია 6:35 7:45 8:00 9:15 ყოველდღიური
27 6323/6324 ქუთაისი 1-ტყიბული 9:25 12:20 13:05 16:26 ,,
28 6325/6326 ქუთაისი 1-ტყიბული 18:15 21:10 5:30 8:51 ,,
29 6372/6371 ქუთაისი 1-წყალტუბო-ქუთაისი 11 5:55 7:48 8:00 8:48 ,,
30 6374/6373 ქუთაისი 11-წყალტუბო 9:10 9:58 10:10 10:58 ,,
31 6376/6375 ქუთაისი 11-წყალტუბო 15:00 15:48 16:00 16:48 ,,
32 6378/6377 ქუთაისი 11-წყალტუბო-ქუთაისი 1 17:20 18:08 18:20 20:10 ,,
33 6413/6414 თბილისი-გარდაბანი 7:10 8:13 8:25 9:32 ,,
34 6415/6416 თბილისი-გარდაბანი 18:55 20:03 20:15 21:25 ,,
35 6446/6445 ხაშური-ზესტაფონი 8:05 10:22 11:45 14:00 ,,
36 6448/6447 ხაშური-ზესტაფონი 14:20 16:37 17:08 19:20 ,,
37 6467/6468 ბორჯომი-ბაკურიანი 7:15 9:40 10:00 12:23 ,,
38 6469/6470 ბორჯომი-ბაკურიანი 10:55 13:21 14:15 16:32 ,,
39 6603/6604 თბილისი-აეროპორტი 7:50 8:25 8:35 9:10 ,,
40 6607/6608 თბილისი-აეროპორტი 16:55 17:30 17:40 18:15 ,,