სამგზავრო გადაყვანები

მოძრაობის საერთო განრიგი

 მატარებლების განრიგი
# მატ.# დანიშნულება გასვლა ჩასვლა გამოსვლა ჩამოსვლა შენიშვნა
დღის და ღამის ჩქარი მატარებლები
1 12/11 თბილისი-ოზურგეთი 09:00 16:45 09:00 17:15 ყოველდღიური
2 18/17 თბილისი-ქუთაისი 09:00 14:00 12:05 17:15 მოძრაობს მატ.#12/11-ით სადგ. რიონამდე
3 802/801 თბილისი-ბათუმი 8:00 13:00 17:55 23:00 Shtadler-kiss                        ყოველდღიური
4 804/803 თბილისი-ბათუმი 17:20 22:20 7:50 12:59 Shtadler-kiss                        ყოველდღიური
5 870/869 თბილისი-ზუგდიდი 7:20 12:55 18:10 23:55 ყოველდღიური
6 872/871 თბილისი-ფოთი 8:30 13:46 18:25 23:40 ყოველდღიური
7 874/873 თბილისი-ფოთი 17:50 22:56 8:20 13:35 ყოველდღიური
Aსაგარეუბნო ელ. მატარებლები
8 6446/6445 ხაშური-ზესტაფონი 7:35 9:52 11:00 13:25 ყოველდღიური
9 6448/6447 ხაშური-ზესტაფონი 14:20 16:40 17:12 19:20 ყოველდღიური