ფინანსური ინფორმაცია

  • საკრედიტო რეიტინგი: “B+/Positive/B”- Fitchrating; “B+/Stable/B” – Standard&Poors.
  • ძირითადი ფინანსური ინდიკატორები

შემოსავლის ცვლილება (9M 2018) – 3.6% (დადებითი)

EBITDA Change (9M 2018) – 8.3% (დადებითი)

Adjusted EBITDA margin (9M 2018) – 39.0%

მენეჯერული მიმოხილვა და ანალიზი
  • გადაზიდული ტვირთის რაოდენობა სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სასაქონლო ოპერაციების მიხედვით (მლნ.ტ.)
  • ძირითდი ტვირთების გადაზიდვის დინამიკა, ტნ.
  • რეფ-სექციებით გადაზიდული ტვირთის რაოდენობა, ტნ.
  • გადაზიდული კონტეინერების რაოდენობა, TEU
ფინანსური ანგარიშგებები

 

ევროობლიგაციები მეორად ბაზარზე: