რეიტინგი და ძირითადი მაჩვენებლები

საოპერაციო ინდიკატორები 2018 2019 2020 2021 6M 2021 6M 2022
ტვირთების ბრუნვა მლნ. ტონა-კილომეტრზე 2,571 2.909 2 895 3 291 1 658 1 982
მგზავრების ბრუნვა მლნ. მგზავრ-კილომეტრზე 634 677 247 273 78 189

ფინანსური მაჩვენებლები 2018 2019 2021 6M 2021 6M 2022 2020
შემოსავალი მლნ. ლარი 424,614 491,038 547 868 277 627 311 103 489 370
დაკორექტირებული EBITDA 172,322 223,179 226 576 128 700 132 179 218 962
დაკორეკტირებული EBITDA მარჟა 40,58% 45,45% 41,36% 46,36% 42,49% 44,74%

საკრედიტო რეიტინგები

პირველად გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი ბოლოს გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
Standard & Poor's 2010 B+ სტაბილური B 2020 B+ პოზიტიური B
Fitch Ratings 2010 B+ სტაბილური B 2021 BB- სტაბილური B

Standard and Poor's Fitch
თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
მარ-22 B+ პოზიტიური B
დეკ-21 B+ სტაბილური B დეკ-21 BB- სტაბილური B
მაი-21 B+ ნეგატიური B აგვ-21 BB- სტაბილური B
ივნ-20 B+ ნეგატიური B მაი-20 BB- ნეგატიური B
აპრ-19 B+ პოზიტიური B მარ-19 BB- სტაბილური B
სექ-18 B+ სტაბილური B ნოე-18 B+ პოზიტიური B
სექ-17 B+ ნეგატიური B იან-17 B+ სტაბილური B
სექ-16 B+ სტაბილური B სექ-16 BB- ნეგატიური B
მარ-12 BB- სტაბილური B დეკ-14 BB- სტაბილური B
ივნ-10 B+ სტაბილური B ნოე-13 BB- ნეგატიური B
დეკ-11 BB- სტაბილური B
მარ-11 B+ პოზიტიური B
მაი-10 B+ სტაბილური B