რეიტინგი და ძირითადი მაჩვენებლები

საოპერაციო ინდიკატორები 2017 2018 2019 2020
ტვირთების ბრუნვა მლნ. ტონა-კილომეტრზე 2,930 2,571 2.909 2 895
მგზავრების ბრუნვა მლნ. მგზავრ-კილომეტრზე 597 634 677 247

ფინანსური მაჩვენებლები 2017 2018 2019 2020
შემოსავალი მლნ. ლარი 434,534 424,614 491,038 489 370
EBITDA 211,851 172,322 223,178 218 962
დაკორეკტირებული EBITDA 181,425 156,846 216,224 211 741

საკრედიტო რეიტინგები

პირველად გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი ბოლოს გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
Standard & Poor's 2010 B+ სტაბილური B 2020 B+ ნეგატიური B
Fitch Ratings 2010 B+ სტაბილური B 2020 BB- ნეგატიური B

Standard and Poor's Fitch
თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
ივნ-20 B+ ნეგატიური B მაი-20 BB- ნეგატიური B
აპრ-19 B+ პოზიტიური B მარ-19 BB- სტაბილური B
სექ-18 B+ სტაბილური B ნოე-18 B+ პოზიტიური B
სექ-17 B+ ნეგატიური B იან-17 B+ სტაბილური B
სექ-16 B+ სტაბილური B სექ-16 BB- ნეგატიური B
მარ-12 BB- სტაბილური B დეკ-14 BB- სტაბილური B
ივნ-10 B+ სტაბილური B ნოე-13 BB- ნეგატიური B
დეკ-11 BB- სტაბილური B
მარ-11 B+ პოზიტიური B
მაი-10 B+ სტაბილური B