რეიტინგი და ძირითადი მაჩვენებლები

საოპერაციო ინდიკატორები 2018 2019 2020 2021 9M 2021 9M 2022
ტვირთების ბრუნვა მლნ. ტონა-კილომეტრზე 2,571 2.909 2 895 3 291 2 455 3 105
მგზავრების ბრუნვა მლნ. მგზავრ-კილომეტრზე 634 677 247 273 125 168

ფინანსური მაჩვენებლები 2018 2019 2020 2021 9M 2021 9M 2022
შემოსავალი მლნ. ლარი 424,614 491,038 489 370 547 868 408 951 491 155
დაკორექტირებული EBITDA 172,322 223,179 218 962 226 576 179 503 218 364
დაკორეკტირებული EBITDA მარჟა 40,58% 45,45% 44,74% 41,36% 43,89% 44,46%

საკრედიტო რეიტინგები

პირველად გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი ბოლოს გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
Standard & Poor's 2010 B+ სტაბილური B 2022 BB- სტაბილური B
Fitch Ratings 2010 B+ სტაბილური B 2023 BB- პოზიტიური B

Standard and Poor's Fitch
თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
დეკ-22 BB- სტაბილური B თებ-23 BB- პოზიტიური B
მარ-22 B+ პოზიტიური B დეკ-22 BB- სტაბილური B
მაი-21 B+ ნეგატიური B დეკ-21 BB- სტაბილური B
დეკ-21 B+ სტაბილური B მაი-20 BB- ნეგატიური B
ივნ-20 B+ ნეგატიური B აგვ-21 BB- სტაბილური B
აპრ-19 B+ პოზიტიური B მარ-19 BB- სტაბილური B
სექ-17 B+ სტაბილური B ნოე-18 B+ პოზიტიური B
სექ-16 B+ ნეგატიური B იან-17 B+ სტაბილური B
სექ-16 B+ სტაბილური B სექ-16 BB- ნეგატიური B
მარ-12 BB- სტაბილური B დეკ-14 BB- სტაბილური B
ივნ-10 B+ სტაბილური B ნოე-13 BB- ნეგატიური B
დეკ-11 BB- სტაბილური B
მარ-11 B+ პოზიტიური B
მაი-10 B+ სტაბილური B