რეიტინგი და ძირითადი მაჩვენებლები

საოპერაციო ინდიკატორები 2019 2020 2021 2022 9M 2022 9M 2023
ტვირთების ბრუნვა მლნ. ტონა-კილომეტრზე 2 909 2 895 3 291 4 164 3 105 2 888
მგზავრების ბრუნვა მლნ. მგზავრ-კილომეტრზე 677 247 273 483 357 537

ფინანსური მაჩვენებლები 2019 2020 2021 2022 9M 2022 9M 2023
შემოსავალი ათასი ლარი 491 038 489 370 547 868 674 773 491 155 481 204
დაკორექტირებული EBITDA 223 179 218 962 226 576 284 162 218 364 162 314
დაკორეკტირებული EBITDA მარჟა 45,45% 44,74% 41,36% 42,11% 44,46% 33,73%

საკრედიტო რეიტინგები

პირველად გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი ბოლოს გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
Standard & Poor's 2010 B+ სტაბილური B 2022 BB- სტაბილური B
Fitch Ratings 2010 B+ სტაბილური B 2023 BB- პოზიტიური B

Standard and Poor's Fitch
თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
დეკ-22 BB- სტაბილური B თებ-23 BB- პოზიტიური B
მარ-22 B+ პოზიტიური B დეკ-22 BB- სტაბილური B
მაი-21 B+ ნეგატიური B დეკ-21 BB- სტაბილური B
დეკ-21 B+ სტაბილური B მაი-20 BB- ნეგატიური B
ივნ-20 B+ ნეგატიური B აგვ-21 BB- სტაბილური B
აპრ-19 B+ პოზიტიური B მარ-19 BB- სტაბილური B
სექ-17 B+ სტაბილური B ნოე-18 B+ პოზიტიური B
სექ-16 B+ ნეგატიური B იან-17 B+ სტაბილური B
სექ-16 B+ სტაბილური B სექ-16 BB- ნეგატიური B
მარ-12 BB- სტაბილური B დეკ-14 BB- სტაბილური B
ივნ-10 B+ სტაბილური B ნოე-13 BB- ნეგატიური B
დეკ-11 BB- სტაბილური B
მარ-11 B+ პოზიტიური B
მაი-10 B+ სტაბილური B