რეიტინგი და ძირითადი მაჩვენებლები

საოპერაციო ინდიკატორები 2017 2018 2019 2020 6M 2020 6M 2021
ტვირთების ბრუნვა მლნ. ტონა-კილომეტრზე 2,930 2,571 2.909 2 895 1 494 1 658
მგზავრების ბრუნვა მლნ. მგზავრ-კილომეტრზე 597 634 677 247 126 78

ფინანსური მაჩვენებლები 2017 2018 2019 2020 6M 2020 6M 2021
შემოსავალი მლნ. ლარი 434,534 424,614 491,038 489 370 245 332 277 627
EBITDA 211,851 172,322 223,178 218 962 114 171 128 699
დაკორეკტირებული EBITDA 181,425 156,846 216,224 211 741 111 971 126 782

საკრედიტო რეიტინგები

პირველად გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი ბოლოს გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
Standard & Poor's 2010 B+ სტაბილური B 2020 B+ პოზიტოური B
Fitch Ratings 2010 B+ სტაბილური B 2021 BB- სტაბილური B

Standard and Poor's Fitch
თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
მარ-22 B+ პოზიტიური B
დეკ-21 B+ სტაბილური B დეკ-21 BB- სტაბილური B
მაი-21 B+ ნეგატიური B აგვ-21 BB- სტაბილური B
ივნ-20 B+ ნეგატიური B მაი-20 BB- ნეგატიური B
აპრ-19 B+ პოზიტიური B მარ-19 BB- სტაბილური B
სექ-18 B+ სტაბილური B ნოე-18 B+ პოზიტიური B
სექ-17 B+ ნეგატიური B იან-17 B+ სტაბილური B
სექ-16 B+ სტაბილური B სექ-16 BB- ნეგატიური B
მარ-12 BB- სტაბილური B დეკ-14 BB- სტაბილური B
ივნ-10 B+ სტაბილური B ნოე-13 BB- ნეგატიური B
დეკ-11 BB- სტაბილური B
მარ-11 B+ პოზიტიური B
მაი-10 B+ სტაბილური B