რეიტინგი და ძირითადი მაჩვენებლები

საოპერაციო ინდიკატორები 2016 2017 2018 2019 9M 2019 9M 2020
ტვირთების ბრუნვა მლნ. ტონა-კილომეტრზე 3,390 2,930 2,571 2.909 2,133 1,494
მგზავრების ბრუნვა მლნ. მგზავრ-კილომეტრზე 509 597 634 677 535 226

ფინანსური მაჩვენებლები 2016 2017 2018 2019 9M 2019 9M 2020
შემოსავალი მლნ. ლარი 439,922 434,534 424,614 491,038 363,475 364,164
EBITDA 281,755 211,851 172,322 223,178 172,433 176,559
დაკორეკტირებული EBITDA 195,149 181,425 156,846 216,224 165,621 167,797

საკრედიტო რეიტინგები

პირველად გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი ბოლოს გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
Standard & Poor's 2010 B+ სტაბილური B 2020 B+ ნეგატიური B
Fitch Ratings 2010 B+ სტაბილური B 2020 BB- ნეგატიური B

Standard and Poor's Fitch
თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
ივნ-20 B+ ნეგატიური B მაი-20 BB- ნეგატიური B
აპრ-19 B+ პოზიტიური B მარ-19 BB- სტაბილური B
სექ-18 B+ სტაბილური B ნოე-18 B+ პოზიტიური B
სექ-17 B+ ნეგატიური B იან-17 B+ სტაბილური B
სექ-16 B+ სტაბილური B სექ-16 BB- ნეგატიური B
მარ-12 BB- სტაბილური B დეკ-14 BB- სტაბილური B
ივნ-10 B+ სტაბილური B ნოე-13 BB- ნეგატიური B
დეკ-11 BB- სტაბილური B
მარ-11 B+ პოზიტიური B
მაი-10 B+ სტაბილური B