ინფრასტრუქტურა

ინფრასტრუქტურა

ჩვენ შესახებ

სს „საქართველოს რკინიგზა“ მუდმივად ზრუნავს ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, რომლის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი 1.992 კმ სიგრძის, ელექტროფიცირებული სალიანდაგო მეურნეობაა. ამჟამად ვახორციელებთ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ყველაზე მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტს − თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციას. მნიშვნელოვანია, რომ მისი დასრულების შემდეგ, გაუმჯობესდება სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხოება და გაიზრდება მატარებლების სიჩქარე.