სამგზავრო გადაყვანები

მოძრაობის საერთო განრიგი

მოძრაობის საერთო განრიგი

მატარებლების განრიგი
# მატ.# დანიშნულება გასვლა ჩასვლა გამოსვლა ჩამოსვლა შენიშვნა
საერთაშორისო მატარებლები
1 371/372 თბილისი-ერევანი 8:20 PM 6:55 AM 21:30PM 7:35 AM
დღეგამოშვებით                     (29, 31, 3, 5)
ჩქარი მატარებლები
2 12/11 თბილისი-ოზურგეთი 8:50 17:20 8:55 17:46 ყოველდღიური
3 18/17 თბილისი-ქუთაისი 8:50 14:40 12:05 17:46 მოძრაობს მატ.#12/11-ით სადგ. რიონამდე
4 802/801 თბილისი-ბათუმი 8:20 14:15 17:45 23:29
Shtadler-kiss                        ყოველდღიური
5 804/803 თბილისი-ბათუმი 17:20 23:15 7:45 13:26
Shtadler-kiss                        ყოველდღიური
6 808/807 თბილისი-ბათუმი 9:55 3:49 PM 19:55 1:48 19-დან 31 მაისის ჩათვლით
7 870/869 თბილისი-ზუგდიდი 8:30 14:50 16:10 22:32 ყოველდღიური
8 874/873 თბილისი-ფოთი 18:10 23:57 7:20 13:01 ყოველდღიური
A სამგზავრო ელ. მატარებლები
9 686/685 თბილისი-ბორჯომი 18:20 22:37 5:50 10:11 ყოველდღიური
10 633/634 ქუთაისი I-საჩხერე 5:30 8:55 10:20 13:42 ყოველდღიური
11 635/636 ქუთაისი I-საჩხერე 16:00 19:25 20:05 23:27 ყოველდღიური
Aსაგარეუბნო ელ. მატარებლები
12 6446/6447 ხაშური-ზესტაფონი 7:00 9:16 17:46 19:55 ყოველდღიური
13 6418/6417 ხაშური-ზესტაფონი 17:05 19:22 6:05 8:17 ყოველდღიური