სამგზავრო გადაყვანები

მოძრაობის საერთო განრიგი

მატარებლების განრიგი
# მატ.# დანიშნულება გასვლა ჩასვლა გამოსვლა ჩამოსვლა შენიშვნა
საერთაშორისო მატარებლები
1 371/372 თბილისი-ერევანი 8:20 PM 6:55 AM 21:30PM 7:35 AM
დღეგამოშვებით                     (29, 31, 3, 5)
ჩქარი მატარებლები
2 12/11 თბილისი-ოზურგეთი 8:50 AM 5:10 PM 8:55 AM 5:30 PM ყოველდღიური (ოთხშაბათის გარდა)
3 18/17 თბილისი-ქუთაისი 8:50 AM 2:25 PM 12:10 PM 5:30 PM მოძრაობს მატ.#12/11-ით სადგ. რიონამდე
4 802/801 თბილისი-ბათუმი 8:00 13:45 17:45 23:22
Shtadler-kiss                        ყოველდღიური
5 804/803 თბილისი-ბათუმი 17:20 23:00 7:50 13:22
Shtadler-kiss                        ყოველდღიური
6 870/869 თბილისი-ზუგდიდი 8:10 14:15 17:10 23:10 ყოველდღიური
7 874/873 თბილისი-ფოთი 17:45 23:20 7:25 13:00 ყოველდღიური
A სამგზავრო ელ. მატარებლები
8 686/685 თბილისი-ბორჯომი 18:10 22:30 5:50 10:11 ყოველდღიური
9 633/634 ქუთაისი I-საჩხერე 5:30 8:55 10:20 13:42 ყოველდღიური
10 635/636 ქუთაისი I-საჩხერე 16:00 19:25 20:05 23:27 ყოველდღიური
Aსაგარეუბნო ელ. მატარებლები
11 6446/6447 ხაშური-ზესტაფონი 7:00 9:16 17:45 19:55 ყოველდღიური