სამგზავრო გადაყვანები

მოძრაობის საერთო განრიგი

მატარებლების განრიგი
# მატ.# დანიშნულება გასვლა ჩასვლა გამოსვლა ჩამოსვლა შენიშვნა
დღის ჩქარი მატარებლები
1 12/11 თბილისი-ოზურგეთი 9:00 AM 5:45 PM 9:00 AM 5:30 PM ყოველდღიური
2 18/17 თბილისი-ქუთაისი 9:00 AM 2:35 PM 12:00 PM 5:30 PM მოძრაობს მატ.#12/11-ით სადგ. რიონამდე
3 802/803 თბილისი-ბათუმი 8:00 13:35 8:30 14:04
Shtadler-kiss                       ყოველდღიური
4 870/869 თბილისი-ზუგდიდი 6:20 12:18 12:55 19:00 ყოველდღიური
5 872/871 თბილისი-ფოთი 6:40 12:12 13:00 18:40 ყოველდღიური
Aსაგარეუბნო ელ. მატარებლები
6 6446/6445 ხაშური-ზესტაფონი 7:05 9:24 11:30 13:47 ყოველდღიური
7 6448/6447 ხაშური-ზესტაფონი 14:25 16:49 17:25 19:40 ყოველდღიური