სამგზავრო გადაყვანები

მოძრაობის საერთო განრიგი

მატარებლების განრიგი
# მატ.# დანიშნულება გასვლა ჩასვლა გამოსვლა ჩამოსვლა შენიშვნა
საერთაშორისო მატარებლები
1 371/372 თბილისი – ერევანი 20:20 6:55  21:30PM 7:35
დღეგამოშვებით                                    (29, 31, 3, 5)
ჩქარი მატარებლები
2 12/11 თბილისი-ოზურგეთი 8:50 17:08 9:00 17:44 ყოველდღიური
3 18/17 თბილისი-ქუთაისი 8:50 14:28 12:25 17:44 მოძრაობს მატ.#12/11-ით სადგ. რიონამდე
4 802/801 თბილისი-ბათუმი 8:00 13:12 18:20 23:25 Stadler-kiss                        ყოველდღიური
5 804/803 თბილისი-ბათუმი 17:05 22:17 8:10 13:14 Stadler-kiss                        ყოველდღიური
6 808/807 თბილისი-ბათუმი 10:25 15:38 17:15 22:20 Stadler-kiss                        ყოველდღიური
7 870/869 თბილისი-ზუგდიდი 8:25 14:11 17:25 23:16 ყოველდღიური
8 874/873 თბილისი-ფოთი 17:30 22:52 7:20 12:44 ყოველდღიური
A სამგზავრო ელ. მატარებლები
9 618/617 თბილისი-ბორჯომი 6:35 10:45 15:05 19:20 ყოველდღიური
10 686/685 თბილისი-ბორჯომი 18:20 22:37 5:50 10:11 ყოველდღიური
11 682/681 ქუთაისი-ბათუმი 5:40 10:02 18:55 23:14 ყოველდღიური
12 684/683 ქუთაისი-ბათუმი 16:30 20:40 8:25 12:20 ყოველდღიური
13 613/614 ბათუმი-ოზურგეთი 20:55 23:00 6:00 8:05 ყოველდღიური
14 633/634 ქუთაისი I-საჩხერე 6:05 9:27 10:10 13:33 ყოველდღიური
15 635/636 ქუთაისი I-საჩხერე 15:40 19:05 20:05 23:40 ყოველდღიური
Aსაგარეუბნო ელ. მატარებლები
16 6413/6414 თბილისი-გარდაბანი 7:10 8:13 8:25 9:32 ყოველდღიური
17 6415/6416 თბილისი-გარდაბანი 19:00 20:05 20:20 21:26 ყოველდღიური
18 6446/6447 ხაშური-ზესტაფონი 6:50 9:08 17:50 19:56 ყოველდღიური
19 6418/6417 ხაშური-ზესტაფონი 17:05 19:22 6:05 8:17 ყოველდღიური