სამგზავრო გადაყვანები

მოძრაობის საერთო განრიგი

მატარებლების განრიგი
# მატ.# დანიშნულება გასვლა ჩასვლა გამოსვლა ჩამოსვლა შენიშვნა
საერთაშორისო მატარებლები
1 201/202 ბათუმი-ერევანი  15:40PM 7:35 AM 3:30 PM 7:30 AM ყოველდღიური
დღის ჩქარი მატარებლები
2 12/11 თბილისი-ოზურგეთი 9:00 AM 5:45 PM 9:00 AM 5:30 PM ყოველდღიური (ოთხშაბათის გარდა)
3 18/17 თბილისი-ქუთაისი 9:00 AM 2:35 PM 12:00 PM 5:30 PM მოძრაობს მატ.#12/11-ით სადგ. რიონამდე
4 802/801 თბილისი-ბათუმი 8:00 13:35 14:55 20:29 ყოველდღიური
5 804/803 თბილისი-ბათუმი 15:00 20:38 8:30 14:04 ყოველდღიური
6 870/869 თბილისი-ზუგდიდი 8:20 14:20 15:10 21:08 ყოველდღიური
7 874/873 თბილისი-ფოთი 15:40 21:12 7:05 12:45 ყოველდღიური
Aსაგარეუბნო ელ. მატარებლები
8 6446/6445 ხაშური-ზესტაფონი 7:05 9:24 11:30 13:47 ყოველდღიური
9 6448/6447 ხაშური-ზესტაფონი 14:25 16:49 19:08 21:20 ყოველდღიური