სამგზავრო გადაყვანები

მოძრაობის საერთო განრიგი

მატარებლების განრიგი
# მატ.# დანიშნულება გასვლა ჩასვლა გამოსვლა ჩამოსვლა შენიშვნა
საერთაშორისო მატარებლები
1 371/372 თბილისი – ერევანი 20:20 6:55  21:30PM 7:35
დღეგამოშვებით                                    (29, 31, 3, 5)
ჩქარი მატარებლები
2 12/11 თბილისი-ოზურგეთი 9:15 17:10 9:00 17:46 ყოველდღიური
3 18/17 თბილისი-ქუთაისი 9:15 14:28 12:25 17:46 მოძრაობს მატ.#12/11-ით სადგ. რიონამდე
4 802/801 თბილისი-ბათუმი 8:00 13:14 18:20 23:28 Shtadler-kiss                        ყოველდღიური
5 804/803 თბილისი-ბათუმი 17:05 22:19 8:00 13:07 Shtadler-kiss                        ყოველდღიური
6 808/807 თბილისი-ბათუმი 10:25 15:39 17:10 22:17
Shtadler-kiss                                                 23,24,25,26,27,28 ნოემბერი                   2,3,4,5,9,10,11,12 დეკემბერი
7 870/869 თბილისი-ზუგდიდი 8:25 14:11 17:25 23:18 ყოველდღიური
8 874/873 თბილისი-ფოთი 17:30 22:52 7:20 12:46 ყოველდღიური
A სამგზავრო ელ. მატარებლები
9 613/614 ბათუმი-ოზურგეთი 20:55 23:03 6:00 8:10 ყოველდღიური
10 682/681 ქუთაისი-ბათუმი 5:40 10:02 18:55 23:14 ყოველდღიური
11 684/683 ქუთაისი-ბათუმი 16:30 20:42 8:25 12:20 ყოველდღიური
12 686/685 თბილისი-ბორჯომი 18:20 22:37 5:50 10:11 ყოველდღიური
13 633/634 ქუთაისი I-საჩხერე 6:05 9:27 10:20 13:48 ყოველდღიური
14 635/636 ქუთაისი I-საჩხერე 15:40 19:05 20:05 23:40 ყოველდღიური
Aსაგარეუბნო ელ. მატარებლები
15 6446/6447 ხაშური-ზესტაფონი 6:50 9:08 17:50 19:56 ყოველდღიური
16 6418/6417 ხაშური-ზესტაფონი 17:05 19:22 6:00 8:17 ყოველდღიური