სატვირთო გადაზიდვები

ვაგონებში ტვირთის დატვირთვის, განლაგების და დამაგრების ნახაზის მომზადების ან შეთანხმების ფასწარმოქმნის ცხრილის ცვლილება

ვაგონებში ტვირთის დატვირთვის, განლაგების და დამაგრების ნახაზის მომზადების ან შეთანხმების ფასწარმოქმნის ცხრილის ცვლილება