სატვირთო გადაზიდვები

2017 წლის სატარიფო პოლიტიკა

2017 წლის სატარიფო პოლიტიკა

  • სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებით საფასურები 2017 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით
  • სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2017 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით
  • სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2017 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით
  • სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2017 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით
  • სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2017 წლის 01 აგვისტოს მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით
  • სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2017 წლის 15 ოქტომბრის მდგომარეობით, დამატებებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით