სატვირთო გადაზიდვები

2016 წლის სატარიფო პოლიტიკა

2016 წლის სატარიფო პოლიტიკა

  • აშშ დოლარის და შვეიცარული ფრანკის ლარში გადაყვანის წინასწარი თვიური კურსი
  • 2016 წლის სატარიფო პოლიტიკა 01 იანვრის მდგომარეობით
  • სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2016 წლის 10 თებერვლის მდგომარეობით
  • სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2016 წლის 7 მარტის მდგომარეობით
  • სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2016 წლის 7 ივლისის მდგომარეობით
  • სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები 2016 წლის 17 ოქტომბრის მდგომარეობით