სატვირთო გადაზიდვები

2014 წლის სატარიფო პოლიტიკა

2014 წლის სატარიფო პოლიტიკა

  • 2014 წლის სატარიფო პოლიტიკა 05 იანვრის მდგომარეობით
  • 2014 წლის სატარიფო პოლიტიკა 01 აპრილის მდგომარეობით
  • 2014 წლის სატარიფო პოლიტიკა 25 აპრილის მდგომარეობით
  • 2014 წლის სატარიფო პოლიტიკა 01 აგვისტოს მდგომარეობით
  • 2014 წლის სატარიფო პოლიტიკა 05 ნოემბრის მდგომარეობით