სატვირთო გადაზიდვები

2013 წლის სატარიფო პოლიტიკა

2013 წლის სატარიფო პოლიტიკა

  • 2013 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 იანვრის მდგომარეობით
  • 2013 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 თებერვლის მდგომარეობით
  • 2013 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 აგვისტოს მდგომარეობით
  • 2013 წლის სატარიფო პოლიტიკა 10 ოქტომბრის მდგომარეობით