სატვირთო გადაზიდვები

2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა

2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა

  • 2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 იანვრის მდგომარეობით
  • 2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 თებერვლის მდგომარეობით
  • 2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა 30 მარტის მდგომარეობით
  • 2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 მაისის მდგომარეობით
  • 2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 აგვისტოს მდგომარეობით
  • 2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა 1 დეკემბრის მდგომარეობით
  • სატარიფო ხელშეკრულების მონაწილე ქვეყნების (დსთ, საქართველო, ლატვია და ესტონეთი) რკინიგზათა 2012 წლის სატარიფო პოლიტიკა ( 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით )