ქონების მართვა

ჯიარ ქონების მართვა

შპს „ჯიარ ქონების მართვა“ დაარსდა 2009 წელს, რომლის 100%-იანი წილის მფლობელია სს „საქართველოს რკინიგზა“. კომპანიის დაფუძნება მიზნად ისახავდა „საქართველოს რკინიგზისთვის“ არაპროფილური უძრავ-მოძრავი ქონების მართვას და შემოსავლის მიღებას.