ჯორჯია ტრანზიტი

ჯორჯია ტრანზიტი

შპს „ჯიარ ტრანზიტის“ 100-პროცენტიანი წილის მფლობელი სს „საქართველოს რკინიგზაა“. მაღალი სტანდარტის შესაბამისი სერვისის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველსაყოფად, კომპანია წარმოდგენილია საქართველოს ცენტრალური ოფისით თბილისში, ასევე ბათუმსა და ყულევში.