ჯორჯია ტრანზიტი

კონტაქტი ჯტ

ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზირი №15.
ტელ: +995 32 2 43 43 38
ელ-ფოსტა: office@grtransit.ge