რეიტინგი და ძირითადი მაჩვენებლები

საოპერაციო ინდიკატორები 2014 2015 2016 2017 2018 3M 2018 3M 2019
ტვირთების ბრუნვა მლნ. ტონა-კილომეტრზე 4,948 4,222 3,390 2,930 2,571 633 685
მგზავრების ბრუნვა მლნ. მგზავრ-კილომეტრზე 550 467 509 597 634 122 108

ფინანსური მაჩვენებლები 2014 2015 2016 2017 2018 3M 2018 3M 2019
შემოსავალი მლნ. ლარი 511,570 574,773 439,922 434,534 424,614 96,510 104,218
EBITDA 250,030 322,787 281,755 211,851 172,322 36,264 48,141
დაკორეკტირებული EBITDA 251,925 307,828 195,149 181,425 156,846 32,975 40,615

საკრედიტო რეიტინგები

პირველად გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი ბოლოს გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
Standard & Poor's 2010 B+ სტაბილური B 2019 B+ პოზიტიური B
Fitch Ratings 2010 B+ სტაბილური B 2019 BB- სტაბილური B

Standard and Poor's Fitch
თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
აპრ-19 B+ პოზიტიური B მარ-19 BB- სტაბილური B
სექ-18 B+ სტაბილური B ნოე-18 B+ პოზიტიური B
სექ-17 B+ ნეგატიური B იან-17 B+ სტაბილური B
სექ-16 B+ სტაბილური B სექ-16 BB- ნეგატიური B
მარ-12 BB- სტაბილური B დეკ-14 BB- სტაბილური B
ივნ-10 B+ სტაბილური B ნოე-13 BB- ნეგატიური B
დეკ-11 BB- სტაბილური B
მარ-11 B+ პოზიტიური B
მაი-10 B+ სტაბილური B