რეიტინგი და ძირითადი მაჩვენებლები

საოპერაციო ინდიკატორები 2014 2015 2016 2017 2018 6M 2018 6M 2019
ტვირთების ბრუნვა მლნ. ტონა-კილომეტრზე 4,948 4,222 3,390 2,930 2,571 1,297 1,364
მგზავრების ბრუნვა მლნ. მგზავრ-კილომეტრზე 550 467 509 597 634 271 266

ფინანსური მაჩვენებლები 2014 2015 2016 2017 2018 6M 2018 6M 2019
შემოსავალი მლნ. ლარი 511,570 574,773 439,922 434,534 424,614 198,593 230,194
EBITDA 250,030 322,787 281,755 211,851 172,322 78,132 103,230
დაკორეკტირებული EBITDA 251,925 307,828 195,149 181,425 156,846 97,125 70,617

საკრედიტო რეიტინგები

პირველად გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი ბოლოს გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
Standard & Poor's 2010 B+ სტაბილური B 2019 B+ განვითარებადი B
Fitch Ratings 2010 B+ სტაბილური B 2019 BB- სტაბილური B

Standard and Poor's Fitch
თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
სექ-19 B+ განვითარებადი B მარ-19 BB- სტაბილური B
აპრ-19 B+ პოზიტიური B ნოე-18 B+ პოზიტიური B
სექ-18 B+ სტაბილური B იან-17 B+ სტაბილური B
სექ-17 B+ ნეგატიური B სექ-16 BB- ნეგატიური B
სექ-16 B+ სტაბილური B დეკ-14 BB- სტაბილური B
მარ-12 BB- სტაბილური B ნოე-13 BB- ნეგატიური B
ივნ-10 B+ სტაბილური B დეკ-11 BB- სტაბილური B
მარ-11 B+ პოზიტიური B
მაი-10 B+ სტაბილური B