რეიტინგი და ძირითადი მაჩვენებლები

საოპერაციო ინდიკატორები 2016 2017 2018 2019 6M 2019 6M 2020
ტვირთების ბრუნვა მლნ. ტონა-კილომეტრზე 3,390 2,930 2,571 2.909 1,364 1,494
მგზავრების ბრუნვა მლნ. მგზავრ-კილომეტრზე 509 597 634 677 266 126

ფინანსური მაჩვენებლები 2016 2017 2018 2019 6M 2019 6M 2020
შემოსავალი მლნ. ლარი 439,922 434,534 424,614 491,038 230,194 245,018
EBITDA 281,755 211,851 172,322 223,178 103,230 114,171
დაკორეკტირებული EBITDA 195,149 181,425 156,846 216,224 97,125 112,151

საკრედიტო რეიტინგები

პირველად გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი ბოლოს გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
Standard & Poor's 2010 B+ სტაბილური B 2020 B+ ნეგატიური B
Fitch Ratings 2010 B+ სტაბილური B 2020 BB- ნეგატიური B

Standard and Poor's Fitch
თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
ივნ-20 B+ ნეგატიური B მაი-20 BB- ნეგატიური B
აპრ-19 B+ პოზიტიური B მარ-19 BB- სტაბილური B
სექ-18 B+ სტაბილური B ნოე-18 B+ პოზიტიური B
სექ-17 B+ ნეგატიური B იან-17 B+ სტაბილური B
სექ-16 B+ სტაბილური B სექ-16 BB- ნეგატიური B
მარ-12 BB- სტაბილური B დეკ-14 BB- სტაბილური B
ივნ-10 B+ სტაბილური B ნოე-13 BB- ნეგატიური B
დეკ-11 BB- სტაბილური B
მარ-11 B+ პოზიტიური B
მაი-10 B+ სტაბილური B