რეიტინგი და ძირითადი მაჩვენებლები

საოპერაციო ინდიკატორები 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ტვირთების ბრუნვა მლნ. ტონა-კილომეტრზე 4,948 4,222 3,390 2,930 2,571 2.909
მგზავრების ბრუნვა მლნ. მგზავრ-კილომეტრზე 550 467 509 597 634 677

ფინანსური მაჩვენებლები 2014 2015 2016 2017 2018 2019
შემოსავალი მლნ. ლარი 511,570 574,773 439,922 434,534 424,614 491,038
EBITDA 250,030 322,787 281,755 211,851 172,322 223,178
დაკორეკტირებული EBITDA 251,925 307,828 195,149 181,425 156,846 216,224

საკრედიტო რეიტინგები

პირველად გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი ბოლოს გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
Standard & Poor's 2010 B+ სტაბილური B 2019 B+ ნეგატიური B
Fitch Ratings 2010 B+ სტაბილური B 2019 BB- ნეგატიური B

Standard and Poor's Fitch
თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
ივნ-20 B+ ნეგატიური B მაი-20 BB- ნეგატიური B
აპრ-19 B+ პოზიტიური B მარ-19 BB- სტაბილური B
სექ-18 B+ სტაბილური B ნოე-18 B+ პოზიტიური B
სექ-17 B+ ნეგატიური B იან-17 B+ სტაბილური B
სექ-16 B+ სტაბილური B სექ-16 BB- ნეგატიური B
მარ-12 BB- სტაბილური B დეკ-14 BB- სტაბილური B
ივნ-10 B+ სტაბილური B ნოე-13 BB- ნეგატიური B
დეკ-11 BB- სტაბილური B
მარ-11 B+ პოზიტიური B
მაი-10 B+ სტაბილური B