რეიტინგი და ძირითადი მაჩვენებლები

საოპერაციო ინდიკატორები 2014 2015 2016 2017 2017 9M 2018 9M
ტვირთების ბრუნვა მლნ. ტონა-კილომეტრზე 4,988 4,261 3,424 2,963 2,218 1,961
მგზავრების ბრუნვა მლნ. მგზავრ-კილომეტრზე 550 467 509 597 475 512

ფინანსური მაჩვენებლები 2014 2015 2016 2017 2017 9M 2018 9M
შემოსავალი მლნ. ლარი 511,570 574,773 439,922 434,534 303,297 314,219
EBITDA 250,030 322,787 281,755 211,851 125,838 136,248
დაკორეკტირებული EBITDA 251,925 307,828 195,149 181,425 118,048 122,610

საკრედიტო რეიტინგები

პირველად გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი ბოლოს გამოშვებული გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
Standard & Poor's 2010 B+ სტაბილური B 2018 B+ სტაბილური B
Fitch Ratings 2010 B+ სტაბილური B 2019 BB- სტაბილური B

Standard and Poor's Fitch
თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი თარიღი გრძელვადიანი პროგნოზი მოკლევადიანი
სექ-18 B+ სტაბილური B მარ-19 BB- სტაბილური B
სექ-17 B+ ნეგატიური B ნოე-18 B+ პოზიტიური B
სექ-16 B+ სტაბილური B იან-17 B+ სტაბილური B
მარ-12 BB- სტაბილური B სექ-16 BB- ნეგატიური B
ივნ-10 B+ სტაბილური B დეკ-14 BB- სტაბილური B
ნოე-13 BB- ნეგატიური B
დეკ-11 BB- სტაბილური B
მარ-11 B+ პოზიტიური B
მაი-10 B+ სტაბილური B