ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სტატისტიკისა და რკინიგზათაშორის ანგარიშსწორების სამსახურში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”22 თებერვლიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

სტატისტიკისა და რკინიგზათაშორის ანგარიშსწორების სამსახური

წამყვანი სპეციალისტი (1540,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – რკინიგზათაშორის ანგარიშსწორების სექტორი

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 28 თებერვლის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები