ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სცბ დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”16 ივლისიდან ცხადდება შიდა  შერჩევის პროცესი

სიგნალიზაციის ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების სცბ დეპარტამენტი

 

ელექტრომექანიკოსი (825,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – სამტრედიის სიგნალიზაციის ცენტრალიზაციის და

ბლოკირების სამმართველო/I ავტომატიკის ექსპლუატაცია/კოპიტნარი-ბროწეულა;ქუთაისი I-ბროწეულა;

ქუთაისი II-წყალტუბოს ჯგუფი/ქუთაისი I-ტყიბული;ქუთაისი II-წყალტუბოს უბანი/ქუთაისი I – ტყიბულის

უბანი

გისურვებთ წარმატებებს სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;აირჩიეთ ქართული Unicod;მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება;გთხოვთ:დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზესააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 20 ივლისის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით