ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სცბ დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”31 მაისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობებზე

სცბ   დეპარტამენტი

 

კტსმ-ის პოსტის მორიგე (740,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სიგნალიზაციის ცენტრალიზაციის და

ბლოკირების სამმართველო/V მატარებლის მსვლელობისას მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკური

მდგომარეობისავტომატური კონტროლის მოწყობილობების ექსპლუატაციის ჯგუფი/სადგური კასპი

 

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილდება 02 ივნისის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები