ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სცბ დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”24აპრილიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

სცბ დეპარტამენტი

უფროსი ელექტრომექანიკოსი (1540,00ლ.)  – თბილისის სიგნალიზაციის ცენტრალიზაციის და ბლოკირების სამმართველო/I ავტომატიკის ექსპლუატაცია/სადგური თბილისი-სამგზავრო-ლილო-საგარეჯო-დედოფლისწყაროს ჯგუფი/სადგური თბილისი-საკვანძო

უფროსი ელექტრომექანიკოსი (1540,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – თბილისის სიგნალიზაციის ცენტრალიზაციის და ბლოკირების სამმართველო/I ავტომატიკის ექსპლუატაცია/სადგური თბილისი-სატვირთო-კასპის ჯგუფი/სადგური თბილისი-სატვირთო

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 30 აპრილის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით