ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სცბ დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”01 ოქტომბრიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

სცბ დეპარტამენტში

 

ელექტრომექანიკოსი (1015,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ხაშურის სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციის და

ბლოკირების სამმართველო/I ავტომატიკის ექსპლუატაცია/ხაშურ–კასპი-შინდისის ჯგუფი/ქარელი-გორის

უბანი

გისურვებთ წარმატებებს სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;აირჩიეთ ქართული Unicod;მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება.დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზესააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 07 ოქტომბრის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმითvv

მიმაგრებული დოკუმენტები