ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სცბ დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 29 ივლისიდან ცხადდება შიდა  შერჩევის პროცესი

 

სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

ელექტროშემდუღებელი (690,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სიგნალიზაციის ცენტრალიზაციის და

ბლოკირების სამმართველო/IV მექანიზაციისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი/მექანიზაციისა და

რანსპორტის ბრიგადა

ელექტრომექანიკოსი (825,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სიგნალიზაციის ცენტრალიზაციის და

ბლოკირების სამმართველო/IV მექანიზაციისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი/საავარიო-აღმდგენი

ბრიგადა

ელექტრომექანიკოსი (825,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სიგნალიზაციის ცენტრალიზაციის და ბლოკირების სამმართველო/II რემონტის ტესტირებისა და დიაგნოსტიკის ჯგუფი ლაბორატორია აღრიცხვაანალიზი ტექნიკური და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა ტესტირება/საკონტროლო-საგამომცდელო პუნქტი

 

 

გისურვებთ წარმატებებს სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;აირჩიეთ ქართული Unicod;მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება;გთხოვთ:დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზესააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 04 აგვისტოს ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები