ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სავაგონო დეპარტამნტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”05 ივნისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

სავაგონო დეპარტამენტი

დეფექტოსკოპისტი (1265,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო დეპო/წყვილთვლების საამქრო
ხარატი (წყვილთვლების სახარატო ჩარხის) (1265,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო დეპო/წყვილთვლების საამქრო

 

 

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 07 ივნისის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები