ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სავაგონო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”08 ივლისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

სავაგონო  დეპარტამენტი

ვაგონების უფროსი მსინჯველ-შემკეთებელი (1430,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – ხაშურის სავაგონო დეპო/ტექნიკური მომსახურების ცენტრი/გორის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 10 ივლისის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით