ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სავაგონო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”04 ივნისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

სავაგონო დეპარტამენტი
ვაგონების უფროსი მსინჯველ-შემკეთებელი (1485,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო დეპო/ბეიუკ-კიასიკის მოსაზღვრე ქვეყნებში ვაგონების გადაცემის პუნქტი

ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (1320,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო დეპო/ბეიუკ-კიასიკის მოსაზღვრე ქვეყნებში ვაგონების გადაცემის პუნქტი

ვაგონების მსინჯველ-შემკეთებელი (1265,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – თბილისის სავაგონო დეპო/გარდაბნის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (I ჯგუფის)

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 06 ივნისის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები