ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სავაგონო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 10 ივნისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი

სავაგონო დეპარტამმენტში

ზეინკალი (825,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ბათუმის სავაგონო დეპო/დამამზადებელი და ავტოგადაბმულობის საამქრო (ID 30041969);
ზეინკალი (825,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ბათუმის სავაგონო დეპო/ამწყობი საამქრო (ID 30041994);
მატარებლის შემდგენელი (660,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ბათუმის სავაგონო დეპო/ამწყობი საამქრო (ID 30042030);
საკომპრესორო დანადგარის მემანქანე (550,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ბათუმის სავაგონო დეპო/მიმდინარე ახსნითი შეკეთების უბანი (ID 30006071);
დამლაგებელი (330,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ბათუმის სავაგონო დეპო/დამხმარე საამქრო (ID 30042085);
ოპერატორი (550,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ბათუმის სავაგონო დეპო/ბათუმის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (I ჯგუფის) (ID 30042092);
ოპერატორი (550,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ბათუმის სავაგონო დეპო/ბათუმის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (I ჯგუფის) (ID 30042094);

გისურვებთ წარმატებებს სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;აირჩიეთ ქართული Unicod;მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება;გთხოვთ:დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზესააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 16 ივნისის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (e-mail: vacancy@railway.ge).

მიმაგრებული დოკუმენტები