ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სავაგონო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 09 ივნისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობებზე

 

სავაგონო დეპარტამენტი

 

ზეინკალი (1015,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ბათუმის სავაგონო დეპო/ამწყობი საამქრო
ვაგონ-ცისტერნების სარქველების შემკეთებელი ზეინკალი (1015,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ბათუმის სავაგონო დეპო/ამწყობი საამქრო
ზეინკალი (1015,00ლ.) – 2 საშტატო ერთეული – ბათუმის სავაგონო დეპო/წყვილთვლების საამქრო
ოპერატორი (740,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ბათუმის სავაგონო დეპო/ბათუმის ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი (I ჯგუფის

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილდება 15 ივნისის ჩათვლით ადამიანთა

რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები