ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სატვირთო გადაზიდვების ფილიალში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 07 სექტემბრიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობებზე

 

მმართველობითი აღრიცხვისა და არაპროფილური შემოსავლების ადმინისტრირების სამსახურში

 

ანგარიშთა მმართველი (1510,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული

 

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილდება 13 სექტემბრის  ჩათვლით ადამიანთა

რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები