ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”05 ივნისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტი

სადგურის უფროსი (1540,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/ სადგური ძეგვი (მესამე კატეგორია)

სადგურის უფროსის მოადგილე (1430,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/ სადგური ვაზიანი (მესამე კატეგორია)

სადგურის უფროსის მოადგილე (1430,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/ სადგური ავჭალა (მესამე კატეგორია)
სადგურის ინჟინერი (1265,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/სადგური თბილისი მახარისხებელი (პირველი კატეგორია)/აპარატი

სადგურის მთავარი ინჟინერი (1815,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/სადგური თბილისი-სატვირთო (პირველი კატეგორია)

 

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 11 ივნისის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები