ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”27 მაისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

სატვირთო გადაზიდვების  დეპარტამანტი

სატვირთო მომსახურების სპეციალისტი (990,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – რკინიგზის სადგურები/სადგური ზესტაფონი (პირველი კატეგორია)/სადგური ჭიათურა (მეორე კატეგორია)/კომერც

კლიენტურის მომსახურების ოპერატორი (990,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – რკინიგზის სადგურები/სადგური ზესტაფონი (პირველი კატეგორია)/სადგური ჭიათურა (მეორე კატეგორია)/კომერცია

კლიენტურის მომსახურების ოპერატორი (990,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – რკინიგზის სადგურები/სადგური ზესტაფონი (პირველი კატეგორია)/კომერცია

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 31 მაისის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით