ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”22 მაისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამანტი

სადგურის მორიგე (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – რკინიგზის სადგურები/სადგური ზესტაფონი (პირველი კატეგორია)/სადგური აჯამეთი (მეოთხე კატეგორია)

სადგურის უფროსი (1430,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – რკინიგზის სადგურები/სადგური ხაშური (პირველი კატეგორია)/სადგური ლიხი (მეოთხე კატეგორია

სადგურის უფროსი (1540,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – რკინიგზის სადგურები/სადგური თბილისი-საკვანძო (პირველი კატეგორია)/სადგური ვაზიანი (მესამე კატეგორია)

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 28 მაისის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით