ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”23 თებერვლიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

სატვირთო გადაზიდვების  დეპარტამენტი

სადგურის უფროსის მოადგილე (1430,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/ სადგური ავჭალა (მესამე კატეგორია)

სადგურის მორიგე (1430,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/სადგური თბილისი-საკვანძო (პირველი კატეგორია)/მოძრაობა

სადგურის უფროსი (1540,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/ სადგური ძეგვი (მესამე კატეგორია)

სადგურის უფროსი (1540,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/ სადგური სენაკი (მესამე კატეგორია)

სადგურის უფროსის მოადგილე (1430,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/ სადგური ლილო (მესამე კატეგორია

სადგურის მორიგე (1265,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/ სადგური კასპი (მესამე კატეგორია)

სადგურის მორიგე (1430,00ლ.) – რკინიგზის სადგურები/სადგური თბილისი მახარისხებელი (პირველი კატეგორია)/მოძრაობა

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 29 თებერვლის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით