ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სალოკომოტივო დეპარტამენტშიც

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”07 მარტიდანცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

სალოკომოტივო   დეპარტამენტი

ჩამომსხმელი (საწვავ-საზეთი მასალების) (990,00ლ.) – თბილისის მახარისხებლის სალოკომოტივო დეპო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/თბომავლების საამქრო

მოძრავი შემადგენლობის რემონტის ზეინკალი (1430,00ლ.) – თბილისის მახარისხებლის სალოკომოტივო დეპო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/პერიოდული რემონტის საამქრო (პირველი საამქრო)

ლოკომოტივების გასინჯვისა და რემონტის ზეინკალი (1265,00ლ.) – თბილისის მახარისხებლის სალოკომოტივო დეპო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/ტექნიკური მომსახურების საამქრო (მეორე საამქრო)

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 12 მარტის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები