ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სალიანდაგო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”25მარტიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

სალიანდაგო  დეპარტამენტში

ლიანდაგის ბრიგადირი (1265,00ლ.) – დასავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/სამტრედიის რეგიონი/ლო-15 ბროწეულას საოსტატო/საბრიგადირო

გზის ოსტატი (1540,00ლ.)  – დასავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/სამტრედიის რეგიონი/ლო-15 ბროწეულას საოსტატო

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 29მარტის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით