ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სალიანდაგო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 27 მარტიდან ცხადდება შიდა  შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

 

სალიანდაგო დეპარტამენტში

გზის ოსტატი (1540,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – უღელტეხილის სალიანდაგო სამმართველო/ოპერატიულ-

საწარმოო პერსონალი/ხარაგაულის უბანი/ლო-4 მოლითის საოსტატო

ლიანდაგის ბრიგადირი (1265,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – უღელტეხილის სალიანდაგო სამმართველო/

ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/ხარაგაულის უბანი/ლო-5 წიფას საოსტატო/საბრიგადირო (ლბ-12)

უბნის უფროსის თანაშემწე (1540,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – უღელტეხილის სალიანდაგო სამმართველო/

ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/ხარაგაულის უბანი

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 31 მარტის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები