ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სალიანდაგო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 06 თებერვლიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობა

 

სალიანდაგო დეპარტამენტში

 

სალიანდაგო სვლის ტვირთამწის მემანქანე (უკ-25) (1265,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ლიანდაგის სარემონტო

სამშენებლო სამმართველო/ბროწეულას მექანიზირებული ბაზა/მექანიზაციის საამქრო (ID 30054588);

მექანიკოსი (1265,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ლიანდაგის სარემონტო სამშენებლო სამმართველო/ხაშურის

მიწის ვაკისის და ხელოვნური ნაგებობების მექანიზირებული ბაზა/მექანიზაციის საამქრო (ID 30054879);

 

 

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 08 თებერვლის  ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები