ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სალიანდაგო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 30 იანვრიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

 

სალიანდაგო დეპარტამენტში 

 

ლიანდაგის მონტიორი (1155,00ლ.) – აღმოსავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/

ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/სამხრეთ-აღმოსავლეთის რეგიონი/მარნეულის სალიანდაგო ცენტრი

(ID 30003471);

გადასასვლელის მორიგე (910,00ლ.) – აღმოსავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/

ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/სამხრეთ-აღმოსავლეთის რეგიონი/მარნეულის სალიანდაგო ცენტრი

 

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 01 თებერვლიდან  ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით.

მიმაგრებული დოკუმენტები