ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სალიანდაგო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 19 ოქტომბრიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

 

სალიანდაგო  დეპარტამენტში

ლიანდაგის ბრიგადირი (1015,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – დასავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/

ოპერატიული საწარმოო პერსონალი/სამტრედიის რეგიონი/ლო-15 ბროწეულას საოსტატო/საბრიგადირო

ლიანდაგის ბრიგადირი (1015,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – დასავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/

ოპერატიული საწარმოო პერსონალი/აჭარის რეგიონი/ლო-2 ქობულეთის საოსტატო/საბრიგადირო

ლიანდაგის ბრიგადირი (1015,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ლიანდაგის სარემონტო სამშენებლო

სამმართველო/ბროწეულას მექანიზირებული ბაზა/ლიანდაგშემკეთებელი კოლონა

ლიანდაგის ბრიგადირი (1015,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – აღმოსავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/

ოპერატიული საწარმოო პერსონალი/კახეთის რეგიონი/ლო-15 დედოფლისწყაროს საოსტატო/საბრიგადირო

 

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 21 ოქტომბრის  ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და

განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით.

მიმაგრებული დოკუმენტები