ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სალიანდაგო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”05 ივლისიდან ცხადდება შიდა  შერჩევის პროცესი

 

სალიანდაგო დეპარტამენტში

 

ლიანდაგის მონტიორი (690,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – დასავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/

ოპერატიული საწარმოო პერსონალი/გურიის რეგიონი/ლო-3 ნატანების საოსტატო/საბრიგადირო (

ლიანდაგის ბრიგადირი (825,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – დასავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/

ოპერატიული საწარმოო პერსონალი/სამეგრელოს რეგიონი/ფოთის უბანი/ლო-10 სენაკის საოსტატო/საბრიგადირო (ლბ-24)

დეფექტოსკოპიის ურიკის ოპერატორი (825,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – დასავლეთის სალიანდაგო

სამმართველო/ოპერატიული საწარმოო პერსონალი/ზესტაფონის რეგიონი/დეფექტოსკოპიის პუნქტი

გისურვებთ წარმატებებს სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen;აირჩიეთ ქართული Unicod;მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება;გთხოვთ:დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზესააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილედება 09 ივლისის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები