ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი სალიანდაგო დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 02 ივნისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობებზე

სალიანდაგო   დეპარტამენტი

 

დრეზინის მძღოლი (1015,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – დასავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/ოპერატიული

საწარმოო პერსონალი/ზესტაფონის რეგიონი/სახელოსნო

ოსტატი (1290,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – დასავლეთის სალიანდაგო სამმართველო/ოპერატიული საწარმოო

პერსონალი/სამტრედიის რეგიონი/რელსების ჯვარედინების დამდუღებელი საამქრო

 

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილდება 06 ივნისის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები