ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი მგზავრთა გადაყვანაში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”12 ივნისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

მგზავრთა გადაყვანა

ელექტრომოწყობილობის შემკეთებელი ელექტრიკოსი (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – ტექნიკური დეპარტამენტი/თბილისის სალოკომოტივო დეპო/აწევითი შეკეთების უბანი (ID 30000174);  
ძრავებისა და დამხმარე მანქანების შემკეთებელი ზეინკალი (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – ტექნიკური დეპარტამენტი/თბილისის სალოკომოტივო დეპო/აწევითი შეკეთების უბანი (ID 30000196);
ძრავებისა და დამხმარე მანქანების შემკეთებელი ზეინკალი (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – ტექნიკური დეპარტამენტი/თბილისის სალოკომოტივო დეპო/აწევითი შეკეთების უბანი (ID 30000197);  
ვაგონების აწევის და სავალი ნაწილის შემკეთებელი ზეინკალი (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – ტექნიკური დეპარტამენტი/თბილისის სალოკომოტივო დეპო/აწევითი შეკეთების უბანი  

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 18 ივნისის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები