ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი მგზავრთა გადაყვანაში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”14 მაისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

მგზავრთა გადაყვანაში

დამლაგებელი (ასინიზაციის სამუშაოებზე) (990,00ლ.) – ტექნიკური დეპარტამენტი/თბილისის სალოკომოტივო დეპო/საყოფაცხოვრებო კორპუსი

მოძრავი შემადგენლობის რემონტის ზეინკალი (1265,00ლ.)  – ტექნიკური დეპარტამენტი/თბილისის სალოკომოტივო დეპო/ძრავა-ვაგონების სექციების რემონტის უბანი

ძრავა-ვაგონიანი ელექტრომატარებლის გასინჯვისა და მომსახურების ზეინკალი (სავალი ნაწილები) (1265,00ლ.) – ტექნიკური დეპარტამენტი/თბილისის სალოკომოტივო დეპო/ძრავა-ვაგონების სექციების რემონტის უბანი

ზეინკალი (1265,00ლ.) – ტექნიკური დეპარტამენტი/თბილისის სალოკომოტივო დეპო/წყვილთვლების საამქრო

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 20 მაისის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები