ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი მგზავრთა გადაყვანაში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 2 სექტემბრიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობებზე

მგზავრთა გადაყვანაში

სპეციალისტი (1180,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ტექნიკური დეპარტამენტი/თბილისის სალოკომოტივო დეპო

/ელექტრომატარებლების სერვისისა და დიაგნოსტიკური ცენტრი

ვაგონების აწევის და სავალი ნაწილის შემკეთებელი ზეინკალი (1015,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ტექნიკური

დეპარტამენტი/თბილისის სალოკომოტივო დეპო/აწევითი შეკეთების უბანი

ძრავებისა და დამხმარე მანქანების შემკეთებელი ზეინკალი (1015,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – ტექნიკური

დეპარტამენტი/თბილისის სალოკომოტივო დეპო/აწევითი შეკეთების უბანი

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორცილდება 08 სექტემბრის  ჩათვლით ადამიანთა

რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

 

მიმაგრებული დოკუმენტები