ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი მართვის ცენტრალურ აპარატში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”12 მარტიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

მართვის ცენტრალური აპარატი

მთავარი სპეციალისტი (1650,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – ფინანსური აღრიცხვისა და კონტროლის დეპარტამენტი/საბიუჯეტო გადასახადების ადმინისტრირების სამსახური

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 20 მარტის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები