ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი ელექტრომომარაგების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”19 ივნისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

ელექტრომომარაგების დეპარტამენტი

უფროსი ელექტრომექანიკოსი (1540,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/ზესტაფონის ცენტრი/ზესტაფონის წევის ქვესადგური

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 25 ივნისის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით