ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი ელექტრომომარაგების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”20 მაისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

ელექტრომომარაგების დეპარტამანტი

ელექტრომონტიორი (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – აღმოსავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/თბილისის ცენტრი/რუსთავის საკონტაქტო ქსელის რაიონი

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 24 მაისის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები