ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი ელექტრომომარაგების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”01 აპრილიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

ელექტრომომარაგების დეპარტამენტი

ელექტრომონტიორი (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/ინგირის ცენტრი/ინგირის საკონტაქტო ქსელის რაიონი

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 03 აპრილის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები