ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი ელექტრომომარაგების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”20 მარტიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

ელექტრომომარაგების დეპარტამენტში

უფროსი ელექტრომექანიკოსი (1540,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/ლანჩხუთის ცენტრი/სუფსის წევის ქვესადგური

მორიგე ელექტრომექანიკოსი (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/ზესტაფონის ცენტრი/ზესტაფონის წევის ქვესადგური

მორიგე ელექტრომექანიკოსი (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/სამტრედიის ცენტრი/სამტრედია II წევის ქვესადგური

ელექტრომონტიორი (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/ზესტაფონის ცენტრი/ზესტაფონის საკონტაქტო ქსელის რაიონი

ელექტრომონტიორი (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/ზესტაფონის ცენტრი/ზესტაფონის საკონტაქტო ქსელის რაიონი

მორიგე ელექტრომექანიკოსი (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/ლანჩხუთის ცენტრი/ნატანების წევის ქვესადგური

ავტომოტრისის მემანქანე (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/სამტრედიის ცენტრი/სამტრედიის საკონტაქტო ქსელის რა

ავტომოტრისის მემანქანე (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/რიონის ცენტრი/ხრესილის საკონტაქტო ქსელის რაიონი

ელექტრომონტიორი (1265,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – დასავლეთის ელექტრომომარაგების სამმართველო/ელექტრომომარაგების რაიონი/ფოთის ჯგუფი

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 26 მარტის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები