ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი ელექტრომომარაგების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 03 მაისიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

 

ელექტრომომარაგების დეპარტამენტში  

 

მორიგე ელექტრომონტიორი (990,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – უღელტეხილის ელექტრომომარაგების

სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/გორის ცენტრი/გორის საკონტაქტო ქსელის რაიონი

ელექტრომონტიორი (1130,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – უღელტეხილის ელექტრომომარაგების სამმართველო/

ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/გორის ცენტრი/გორის საკონტაქტო ქსელის რაიონი

მორიგე ელექტრომონტიორი (990,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – უღელტეხილის ელექტრომომარაგების

სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/ხარაგაულის ცენტრი/ხარაგაულის საკონტაქტო ქსელის

რაიონი

ელექტრომონტიორი (1265,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – უღელტეხილის ელექტრომომარაგების სამმართველო/

ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/ხარაგაულის ცენტრი/ხარაგაულის საკონტაქტო ქსელის რაიონი

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 08 მაისის  ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები