ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი ელექტრომომარაგების დეპარტამენტში

-

შიდა კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში” 17 მარტიდან ცხადდება შიდა შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

 

ელექტრომომარაგებისს დეპარტამენტში

ელექტრომონტიორი (1265,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – აღმოსავლეთის ელექტრომომარაგების

სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/მარნეულის ცენტრი/მარნეულის საკონტაქტო ქსელის

რაიონი

ელექტრომონტიორი (1265,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – უღელტეხილის ელექტრომომარაგების

სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/ხაშურის ცენტრი/ხაშურის საკონტაქტო ქსელის რაიონი

ელექტრომონტიორი (1265,00ლ.) – 1 საშტატო ერთეული – აღმოსავლეთის ელექტრომომარაგების

სამმართველო/ოპერატიულ-საწარმოო პერსონალი/მარნეულის ცენტრი/მარნეულის საკონტაქტო ქსელის

რაიონი

გისურვებთ წარმატებებს. სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი.აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება. დამატებითი ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ შემდეგ ფურცლებზე .სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 23 მარტის ჩათვლით ადამიანთა რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები