ცხადდება ღია საჯარო შერჩევის პროცესი ანალიზისა და მონიტორინგის დეპარტამენტში

-

ღია საჯარო კონკურსი

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”30 აპრილიდან ცხადდება ღია საჯარო შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

ანალიზისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი

წამყვანი სპეციალისტი (1210,00ლ.) – 1  საშტატო ერთეული – სატვირთო გადაზიდვების და დისპეტჩერიზაციის ინსპექტირების ცენტრი

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 16 მაისის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით

მიმაგრებული დოკუმენტები